ดาวโหลดข้อมูล

https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/product/accessory/Datasheet_of_DS-2CE16D0T-I3F_20190301.pdf